Väliaikainen Hiedanranta

Tämä artikkeli tutustuttaa sinut Väliaikaiseen Hiedanrantaan – Tampereen kaupungin kokeiluun, jonka kautta halutaan avata alueen toimintamahdollisuuksia ja suunnitella aluetta entistä toimivammaksi. Monelle lukijalle alueen väliaikainen elämä on varmasti vieras juttu, mutta ei hätää, sillä tämä artikkeli perehdyttää sinut tähän mielenkiintoiseen kokeiluun.

Tausta

Alueella on toiminut aiemmin teollisuusalue, jonka toiminta on kuitenkin hiljentynyt. Alue on päätetty herättää henkiin. Tampereen kaupunki osti alueen, jonka tulevaisuutta nyt suunnitellaan ja sen toimintamahdollisuuksia selvitetään. Toistaiseksi kaikki on väliaikaista eikä kokeilun jatko ollut kokeilun alussa varma. Alue sijaitsee Hiedanrannan alueella Lielahden sopukassa.

Historiallisesti alue on erityisen rikas, sillä sieltä löytyy upea tehdas- ja kartanomiljöö, joka henkii menneitä aikoja. Tällainen alue toivottavasti houkutteleekin rohkeita yrityksiä ja muita toimijoita ottamaan tilan haltuun ja tarjoamaan siellä omia palveluitaan. Alue tarjoaa myös oivalliset puitteet luoda uutta.

Nykytila

Vuodesta 2016 alkaen ihmiset ovat voineet vierailla alueen vanhalla teollisuusalueella. Siellä on voinut järjestää erilaisia tapahtumia ja sen tilat ovat olleet avoinna aktiiviselle ja omaehtoiselle toiminnalle. Tällä hetkellä toimintaa voidaan pitää vakinaistuneena ja se on osa Tampereen kaupungin kulttuuripalveluiden kirjoja. Kaupunki tarjoaa tiloja vuokralle ja myös mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen alueella. Kun kokeilu kulki ennen Väliaikainen Hiedanranta -nimellä, ollaan nykyisin Muuntautuva Hiedanranta -vaiheessa.

Nykyvaiheen hahmottamista varten on luotu aluetta käsittelevä käsikirja. Kirjassa esitellään Hiedanrannan omaehtoisen toiminnan mahdollisuuksia tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Tietyllä tavalla kirja voidaan nähdä oppaana matkalla tulevaisuuden kaupunginosaan – tulevaisuuden Hiedanrantaan. Kirjan tavoitteena on nostaa esiin ja näkyviksi asioita, jotka ovat syntyneet alueella kaupungin asukkaiden itsenäisen ja aktiivisen toiminnan kautta. Monilla muillakin alueilla olisi entistä tärkeämpää mahdollistaa asukkaiden omaehtoista toimintaa ja tässä Hiedanranta voikin toimia edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Kaiken kaikkiaan käsikirja lue katseen alueen tulevaisuuteen ja sen sisältämiin monipuolisiin mahdollisuuksiin.

Tämän hetken painopistealueet Hiedanrannassa liittyvät uudenlaisen työn tarjoamien mahdollisuuksien luomiseen ja kokeiluun. Tavoitteena on tuottaa yhdessä kaupunkiympäristöä, tapahtumia ja kokemuksia. Samalla pyritään edistämään alueen uudistumiskykyä ja kestävyyttä. Jos haluat tutustua Väliaikaisen Hiedanrannan Käsikirjaan, voit ladata sen pdf-muodossa Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Alueella järjestetään jo nyt erilaisia, monipuolisia tapahtumia, joissa on keskeistä yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Erilaiset yhdistykset, yritykset ja tavalliset kaupunkilaiset saavat alueella tilaa ja monenlaisia mahdollisuuksia luovaan toimintaan. He voivat järjestää tapahtumia ja osallistua esimerkiksi alueen ruokakulttuurin kehittämiseen. Alueella toimii jo lounasravintola ja kartanokahvila, joiden lisäksi alueen tapahtumissa tarjoillaan herkullisia katuruoka-annoksia.

Myös käsityöläiset ja taiteilijat ovat löytäneet alueen. Alueella valmistetaan erilaisia käsitöitä ja sisutustuotteita ja luodaan taidetta. Yleisö voi tutustua toimintaan avointen ovien ja työnäytösten kautta. Alueella suositaan myös kaupunkimaista katutaidetta, joka henkii nykyajan urbaanisuutta. Alueen katutaidetta ovat olleet luomassa niin kotimaiset kuin ulkomaalaisetkin taiteilijat. Tämä kertoo siitä, että alue herättää kiinnostusta myös ulkomailla!

Alueen kuivaamo tarjoaa reilun 2 000 neliömetrin toimitilat, joissa voi järjestää monenlaisia tapahtumia ja harrastustoimintaa. Esimerkiksi lastentapahtumat, erilaiset festivaalit ja seminaarit soveltuvat näihin tiloihin ja tilat luovatkin alueelle monenlaisia mahdollisuuksia. Tällä hetkellä Sirkus Faktor tarjoaa tiloissa maksuttomia, avoimia sirkustreenejä ja -kursseja. Lisäksi sirkus ottaa vastaan residenssivieraita.

Alueen Kenneli D.I.Y. ei nimestään huolimatta ole koirakenneli, vaan betonista rakennettu sisäskeittihalli. Itse asiassa Kenneli D.I.Y. on maamme suurin sisäskeittihalli eli täällä kelpaa skeitata. Halli soveltuu skeittaajien lisäksi myös BMX-pyöräilijöille. Hallissa järjestetään alan kansainvälisiä tapahtumia ja jopa skeittauksen SM-tason kilpailuja. 16 nuorelle pystyttiin tarjoamaan työtä Skeittiyhdistyksessä, kun hallia rakennettiin. Näin rakennustyöt hyödynsivät alueen nuoria. Jopa 80 % nuorista työllistyi projektin jälkeenkin skeittirakentamisen parissa. Projekti tarjosi siis mitä ilmeisimmin laadukasta ja arvokasta työkokemusta alalla, jolta ihan jokaiselta ei kokemusta löydykään. Tällainen kokemus näyttää hyvältä nuoren CV:ssa!

Tulevaisuus

Väliaikaisen Hiedanrannan tai oikeastaan jo Muuntautuvan Hiedanrannan tulevaisuus näyttää monen mielestä hyvältä ja toiveikkaalta. Kokeilu oli alun perin väliaikainen, mutta se onnistui vakiinnuttamaan paikkansa ja osoitti, kuinka paljon voidaan saada aikaan, jos ihmisille annetaan entistä enemmän mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan.

Monen mielestä alueen tulevaisuuden kukoistus on jo nyt osittain nähtävissä. Alueen puolustajat uskovatkin, että Hiedanranta tulee tarjoamaan tulevaisuudessa yhä enemmän mahdollisuuksia yhteisöille, yrityksille ja tavallisille kaupunkilaisille.

Sen tavoitteena on kestävän, monimuotoisen ja elävän kaupunkikulttuurin kehittäminen. Tässä tavoitteessa monet muutkin kaupungit ja alueet voisivat ottaa mallia alueesta, sillä kaupungin kokeilu on synnyttänyt jo nyt jotakin aivan ennennäkemätöntä. Tulevaisuudessa Hiedanrannassa on tarkoitus järjestää entistä enemmän erilaisia tapahtua, jotka järjestetään yhdessä tehden. Näin yhdistyksillä, yrityksillä ja kaupunkilaisilla on kaikilla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Alueelle odotetaan vuosittain kymmenien tuhansien tapahtumavieraiden virtaa.

Alueella panostetaan myös ruokakulttuuriin. Tällä hetkellä alueella toimivat jo Zipatta-lounasravintola ja Kartanokahvila Mielihyvin. Tapahtumissa on tarjolla myös katuruokaa ja ruokakulttuuria aiotaan edelleen kehittää. Ruokakulttuurin lisäksi alueella on tarkoitus panostaa entistä enemmän käsityöperinteiden ja taiteen vaalimiseen. Alueen toivotaankin houkuttelevan yhä lisää käsityöläisiä ja taiteilijoita. Kaiken kaikkiaan tässä on hanke, jonka kehittymistä kannattaa seurata ja joka voi opettaa kovin paljon hyvin monenlaisille toimijoille!