Lielahden tehdasalueesta syntyy Hiedanrannan kaupunginosa

Tampereen kaupunki osti vuosi sitten entisen Lielahden tehdasalueen. Näsijärven lahdenpoukaman vanha nimi on Hiedanranta, ja se otetaan käyttöön uudelleen. Alueen uuden käytön suunnittelu on vasta lähtökuopissaan, mutta todennäköisesti sinne tulee uusi kaupunginosa jossa on ehkä mittavastikin asumista ja työpaikkoja. Nyt ensi vaiheessa vanhoille teollisuusrakennuksille halutaan uutta, tilapäistä käyttöä.

Olemme avoimia kaikenlaisille ideoille. Mahdolliset toimijat voivat olla yhteydessä ja parhaiten yhteydenotto onnistuu verkkosivujen kautta, hankekehityspäällikkö Reino Pulkkinen toteaa.

Vanhojen tehtaiden lisäksi kauppaan kuului myös Lielahden kartano, joten alueella on myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Maa-aluetta saatiin 26 miljoonan euron kaupassa 90 hehtaaria, lisäksi siihen kuuluu 1000 hehtaaria vesialuetta. Maa-alueen länsiosassa on kaksi toimivaa tehdasta. 

Tällä hetkellä vanhalla, aidatulla tehdasalueella tehdään koneiden ja huonokuntoisten rakennusten purkutöitä. Tarvitaan siistimistä ja kunnostusta, ennen kuin alue voidaan avata. Teollisuusalueella on toistaiseksi vaarallista liikkua, joten se on edelleen suljettu ja vartioitu. Alueella on jonkin verran vuokralaisia, ja muun muassa puun varastointi jatkuu vielä pari vuotta.

Tutustumiskäynti suljetulle alueelle

Vanhaan teollisuusalueeseen on mahdollista tutustua ohjatusti. Tampereen kaupunki järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen tutustumiskäynnin lauantaina 13.6.2015 kello 14. Käynnille halukkaiden tulee ilmoittautua Palvelupiste Frenckellin tai tästä linkistä.

Jos kiinnostuneita on enemmän kuin yhdelle käynnille mahtuu, niin tutustumiskäyntejä järjestetään myöhemmin lisää. Myös sekä kaupungin verkkosivuille että tilapäistä käyttöä ja osallistumista varten perustetulle verkkosivulle tulee tietoa Hiedanrannasta sitä mukaa kuin sitä syntyy. Sivuilla on muun muassa valokuvia sekä video alueen nykytilanteesta.

Uutta toimintaa ja vähitellen myös Hiedanrannan uutta kaupunginosaa ideoimaan halutaan niin Tampereen asukkaita kuin yhdistyksiä ja yrityksiäkin. Kehityspäällikkö Reijo Väliharju toivoo, että Hiedanrannasta tulisi nyt väliaikaisessa käytössä ja myöhemminkin sellainen alue, jonka kaupunkilaiset kokevat omakseen. 

Yhteisillä rahoilla tehdylle investoinnille halutaan tietenkin katetta ja korkoa, mutta emme osaa edes kuvitella mikä kaikkia mahdollisuuksia alueella on nyt lähiaikoina ja tulevaisuudessa. Siksi kysymme jo nyt tamperelaisilta - millainen olisi sinun Hiedanrantasi?


Kunnostuksia kohti uutta kaupunginosa

Tehtaan toiminnan aikana Lielahteen on kertynyt niin sanottua nollakuitua. Kyse on sinänsä puhtaasta puuaineksesta mm. kaarnasta, jolle ei ole ollut teollista käyttöä. Parhaillaan selvitetään, miten nollakuitua voitaisiin mahdollisesti uusiokäyttää ja samalla parantaa vesialueen käyttömadollisuuksia. 

Teollinen toiminta on jättänyt jälkensä myös maa-alueisiin. Maaperää täytyy puhdistaa joiltain osin mittavasti, ennen kuin alue voidaan esimerkiksi rakentaa asuinkäyttöön.

Alueen kauppaan liittyen Tampereen kaupunki teki paitsi laskelmia myös alustavan vision, jossa haeskeltiin uuden käytön mahdollisuuksia. Kauppa on iso investointi, joka saadaan maksamaan itsensä takaisin moninkertaisesti esimerkiksi uuden asuin- ja työpaikka-alueen rakentamisella. 

Vision mukaan Lielahteen voitaisiin esimerkiksi rakentaa niemiä tai tekosaaria. Alueen liikenne- ja muista ratkaisuista riippuen sinne voisi tulla 15000–25000 asukasta ja 12000–14000 työpaikkaa. Alue on suunnitellun raitiotien reitin varrella.

Hiedanranta sijaitsee ainutlaatuisella paikalla Näsijärven etelärannalla, ja sen etäisyys on vain 4 kilometriä kaupungin keskustasta. Alueella on aikanaan ilmeisesti ollut luonnonhiekkainen ranta, josta nimistöä on syntynyt. Hiedanranta oli siis luonteva nimi uusien mahdollisuuksien kaupunginosalle. 

Virallista tietoa Hiedanrannasta: www.tampere.fi/hiedanranta

Tampereen kaupunki, Kiinteistötoimi

Reijo Väliharju p. 050 3880901

Reino Pulkkinen  p. 050 5584570