Lielahden rannan kehittämisvisio

"Yleiskaavatyöhön liittyen alueelle laadittiin ajatusten herättäjäksi ja keskustelun pohjaksi havainnollistettu kehittämisvisio, jossa alueen kehittämisen lähtökohtana on aluekeskuksen aseman vahvistamista uudella asumisella Lielahti-talon ympäristössä sekä alueen kytkeminen Näsijärven ranta-alueeseen sekä. Raitiotie, tehokkaat ja laa- dukkaat joukkoliikennepalvelut, myös lähijuna, ovat keskeinen osa visiotarkastelua. Keskeisenä uutena mahdollisuutena visiossa on tutkittu Lielahden vesialueen täytön ja rantavyöhykkeen kehittämispotentiaalia. Nyt vain rannan ohittavilta väyliltä nähtävä alue on visiossa esitetty uutena uljaana osana kaupunkia. Asunto- ja toimitilarakentamisen lisäksi lähtökohdaksi otettiin vapaan kulkumahdollisuuden muodostuminen rantaan ja uusien mahdollisuuksien tarjoaminen virkistykselle ja harrastuksille."

-Pia Hastio, Yleiskaavapäällikkö