Hiedanrannassa aloitetaan kokeilu nollakuidun hyödyntämisestä viherrakentamisessa

Vireillä on Tampereen kaupungin kiinteistötoimen ympäristönsuojelulain 119 §:n mukainen ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta, joka koskee seostetun ja stabiloidun nollakuidun käyttöä viherrakentamisessa Hiedanrannassa.

Kyseessä on seostetun ja stabiloidun 0-kuidun koeluonteinen testaus viherrakentamisen sovellutuksissa. Koetoiminnassa testataan kolme erilaista viherrakentamisen elementtiä, jotka ovat:

1. 0-kuidun hyödynnettävyys mullanvalmistuksen raaka-aineena.

2. Seostetun ja stabiloidun 0-kuidun hyödyntäminen maisemaelementtien osana

3. Hyödynnettävyys kasvualustana.

Koerakenteessa käytettävän seostetun ja stabiloidun 0-kuidun määrä on noin 200 m3. Lisäksi käytetään 8 m3 käsittelemätöntä 0-kuitua Lentävänniemestä, turvetta, multaa, kompostia, lehtikompostia, kuorijätettä/haketta ja hiekkaa. Koerakenteet joko jätetään alueelle tai puretaan koetoiminnan päätyttyä. Yhteensä materiaaleja käytetään noin 400 m3. Koetoiminta alkaa aikaisintaan elokuussa 2017 ja mullanvalmistuksen koetoiminta kestää vuoden ja maisemaelementtejä ja kasvittumista koskevat koetoiminnan osat kaksi vuotta.

Asian valmistelijan yhteystiedot: Jaana Lappeteläinen, puh. 040 8063 448, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@tampere.fi. 5. - 25.7. Antti Venho, puh. 040 8004 993.