Hiedanrannan piipun kunto on huono

Lielahden entisen tehtaan piipun kunto on vielä huonompi kuin mitä aikaisemmin on tiedetty. Vanha tehdas on tulevalla Hiedanrannan alueella, jota kunnostetaan parhaillaan väliaikaiseen uuteen käyttöön. Tampereen kaupunki osti alueen rakennuksineen vuosi sitten.

Piipun kunto on huonontunut merkittävästi aikaisemmin tehdyn kuntoselvityksen jälkeen. Piipun yläosa on uudistettu 1970-luvulla. Yläosa on tehty tulitiilistä ja vanha osa on normaaleista piipputiilistä.

Yläosan tiilien välinen laasti on osittain rapautunut lähes kokonaan ja vanhan osan tiilet ovat pahasti rapautuneet liitoskohdasta. Piipun yläosaa uhkaa tällä hetkellä sortuminen ja se muodostaa merkittävän turvallisuusriskin.

Kaupunki on laajentanut piippua ympäröivää suoja-aluetta sekä tehostanut aidatun ja suljetun tehdas-alueen valvontaa. Kaupunki selvittää mahdollisimman pikaisesti toimenpiteet piipun saattamiseksi turvalliseksi ja sen jälkeen piipun korjaamiseksi.