Yleissuunnittelu

Tampereen kaupunki järjesti Hiedanrannan alueen kansainvälisen ideakilpailun vuonna 2016. Kilpailun voittaneiden töiden pohjalta on käynnistetty alueen yleissuunnittelu, jonka aluksi Hiedanrannan ideakilpailun parhaita töitä kehiteltiin eteenpäin yhdessä kaupunkilaisten ja alueen suunnittelijoiden sekä yliopiston kaupunkitutkijoiden kanssa neljässä työpajassa huhtikuun lopulla.

Suunnittelua on jatkettu kilpailun lopputuloksen ja työpajojen ideoinnin pohjalta. Hiedanrannasta kehitetään asukaslähtöistä, elämyksellistä, monimuotoista ja kestävää kaupunkia. Alkuvaiheessa laaditaan alueen rakennesuunnitelma, jonka alustavaa materiaalia löytyy alla olevien linkkien takaa. Materiaalia esiteltiin Hiedanrannan puutarhajuhlilla 19.8.2017.

Suunnitelmaa työstetään edelleen kaupunkilaisten eri alojen asiantuntijoiden kanssa työpajoissa syksyllä. Yleissuunnitelma valmistuu keväällä 2018, jolloin sen pohjalta käynnistetään alueen ensimmäisen vaiheen asemakaavoitus. Tampereen raitiotien toisen, Hiedanrantaan ja Lentävänniemeen jatkuvan vaiheen rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2021.

Yleissuunnitelma laaditaan vaiheittain kehittyvänä avoimena ja vuorovaikutteisena suunnitelmana kilpailualueelle. Yleissuunnittelun jälkeen edetään alueen ensimmäisten asemakaavojen laatimiseen.

> Hiedanranta työpajataulut (pdf, 32.65 Mt)
> Hiedanrannan alustava rakennesuunnitelma (pdf, 21.95 Mt)
> Hiedanranta diaesitys (pdf, 21.96 Mt)