26.–27.4. Valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät XIII

Artteli-kumppanuusyhdistys ry yhteistyökumppaneineen järjestää 26.–27.4.2018 valtakunnalliset Kohtaamispaikkapäivät Kuivaamolla teemalla Urbaani kohtaaminen.

Tampereen Kohtaamispaikkapäivät on kaksipäiväinen, toiminnallinen tapahtumakokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille kumppanuus- ja järjestötalojen, matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ja yhdistysten edustajille, vapaaehtoisille, työntekijöille ja kuntien hyvinvointipalveluista päättäville sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Päivien aikana esitellään monipuolisesti Tampereen alueen kohtaamispaikkatoimintaa, kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja, verkostoidutaan valtakunnallisesti, työskennellään työpajoissa ja virkistäydytään yhdessä.

Kohtaamispaikkapäivillä halutaan tuoda esille kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja asemaa nyky-Suomessa. Kohtaamispaikoilla on tärkeä rooli ihmisten yksinäisyyden lievittäjänä digitalisoituvassa ja entistä yksilökeskeisemmässä maailmassa.

Ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja päättyy 31.3. Varaa paikkasi ajoissa!
https://www.artteli-ry.fi/kohtaamispaikkapaivat/ilmoittautuminen/

Päivien ohjelma
https://www.artteli-ry.fi/kohtaamispaikkapaivat/kohtaamispaikkapaivien-ohjelma/