Hiedanrannan käsikirja esittelee alueen omaehtoista toimintaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia

Kuva: Sini Jussila

Käsikirja Hiedanrannasta matkalle tulevaisuuden kaupunginosaan on julkaistu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa tampere.fi/hiedanranta. Käsikirjan tarkoituksena on tehdä näkyväksi niitä asioita, joita kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen Hiedanrannassa on synnyttänyt. Samalla käsikirja myös esittelee Tampereen uuden kaupunginosan Hiedanrannan tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lähtökohtana käsikirjan visioille toimi ajatus siitä, että yhdessä kaupunkilaisten kanssa voidaan rakentaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuuden kaupunginosaa. Käsikirja on toteutettu Käsikirjatalkoiden ja Kenttä kollektiivin keräämän aineiston pohjalta. Keväällä 2018 aloitetuissa Käsikirjatalkoissa kuultiin alueen toimijoita sekä kaupungin edustajia työpajojen ja yhteisten keskustelujen merkeissä.

Väliaikaisesta Hiedanrannasta muuntautuvaan Hiedanrantaan

Niin kutsuttu Väliaikainen Hiedanranta on ollut kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen paikka kehittää elävää, monimuotoista ja kestävää kaupunkikulttuuria. Kaupunki on vuokrannut Lielahden vanhan teollisuusalueen tiloja väliaikaiseen käyttöön ja mahdollistanut tapahtumia sekä aktiivista toimintaa alueella. Käsikirjassa korostetaan sitä, että alueelle syntynyt toiminta on luonut perustan ja identiteetin myös tulevalle kaupunginosalle. Tätä toimintaa halutaan säilyttää ja vaalia myös tulevan rakentamisen aikana.

Käsikirjassa ehdotetaan, että nimestä Väliaikainen Hiedanranta siirryttäisiin muuntautuvaan Hiedanrantaan. Käsikirjassa myös kerrotaan kolmesta painopisteestä, joiden avulla muuntautuvan Hiedanrannan toimintaa voisi suunnata. Painopisteet pohjautuvat Hiedanrannassa jo olevaan potentiaaliin ja tulevaisuuden suunnitelmiin.

Painopisteet ovat:

1) Uuden työn mahdollisuuksien luominen ja kokeilu.

2) Kokemuksien, tapahtumien ja kaupunkiympäristön yhteistuottaminen.

3) Kestävyyden ja uudistumiskyvyn edistäminen.

Tavoitteena aktiivinen toimijuus alueella

Käsikirjassa esitetyn vision tavoite on, että alueen toiminta olisi uuden kaupunginosan perusta. Muuntautuva Hiedanranta tarjoaisi tamperelaisille kiinnostavaa kaupunkielämää, kokeiluja ja palveluja läpi rakennusvaiheen, sekä kannustaisi kaupunkilaisia aktiiviseen toimijuuteen.

Käsikirja Hiedanrannasta on tarkoitettu luettavaksi niin kaupunkilaisille, virkamiehille, kehittäjille, päättäjille, yrittäjille kuin tutkimus- ja oppilaitosten edustajille.

Lue käsikirjaa täällä.

Katso video monimuotoisesta ja elävästä Hiedanrannasta.