Hiedanrannan kuivakäymälät

Kulttuurikeskus Kuivaamon sanitaatiohuolto on toteutettu kokonaan kuivakäymälöillä. Hiedanrantaan suunniteltiin ja rakennettiin vuonna 2016 yhteensä 21 kuivakäymälää. Niistä kaksitoista on erottelevia kuivakäymälöitä, kuusi vedettömiä pisuaareja ja lisäksi Kuivaamossa on yksi esteetön kompostoiva kuivakäymälä. Käymäläkapasiteetti on riittävä 1000 asiakkaan käyttöön. Kuivaamon koko sanitaatiohuolto on sisätiloissa olevissa kuivakäymälöissä ja on näin täysin ainutlaatuinen pilotti Suomen ja Pohjoismaiden mittakaavassa.

Erottelevat kuivakäymälät mahdollistavat myös ravinteiden kierrätyksen ja kuluttavat vähemmän vettä ja energiaa kuin vesivessat. Kiertotalouden periaatteen mukaisesti kuivakäymälöissä syntyneet tuotokset otetaan talteen ja ne hyödynnetään tulevaisuudessa joko osin tai kokonaan. Tavoitteena on selvittää mikrolevien kasvua pohjoisissa olosuhteissa, levien käyttöä jätevedenpuhdistuksessa ja mikrolevän hyötykäyttöä biotuotteina, lannoitteina, energiana ja jopa ravintona. Hiedanrannan bio- ja kiertotalouskokeiluja toteuttavat Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä Tampereen teknillinen yliopisto, Pirkanmaan Jätehuolto, Huussi ry ja DT-keskus.

Erottelevat kuivakäymälät ja vedettömät pisuaarit mahdollistavat virtsan hyväksikäytön lannoitteena ja ulosteen käytön maanparannusaineena. Kuivaamolle hankittiin myös koekäyttöön pikakompostori käymälätuotosten kompostointiin. Kuivaamolla kerättyä virtsaa suunnitellaan käytettäväksi jatkossa lannoitteena Hiedanrannassa vesiviljelyjärjestelmissä ja niiden turvin voidaan jatkaa viime vuonna Käymäläseura Huussi ry:n Biourea-hankkeessa aloitettuja lannoituskokeita.