Carbofex Oy - biohiiltä Hiedanrannassa

Carbofex Oy on Hiedanrannassa toimiva biohiililaitos. Laitos tuottaa biohiiltä puuhakkeesta, jota voidaan käyttää kasvualustana ja maanparannusaineena. Biohiiltä voidaan käyttää aktiivihiilen tavoin suodattamaan epäpuhtauksia maasta, vedestä ja ilmasta. Carbofexin toiminta laajenee myöhemmin myös kattamaan koeviljelyalueen sekä kasvihuoneen.

Laitos ei polta puuhaketta vaan se kuumennetaan hapettomassa tilassa, jolloin siitä erkanee pyrolyysikaasua. Pyrolyysikaasua tullaan käyttämäään tuotantoprosessissa ja lämmöntuotannossa Tampereen Sähkön kaukolämpöverkossa syksyllä 2017. Tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa pyrolyysikaasu lämmittää myös Hiedanrannan tiloja.

1MV lämpöä tuottava Carbofex laitos sitoo vuodessa n. 3.5 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, ja on siis mahdollisesti Suomen ensimmäinen hiilinegatiivinen (hiilinielu) lämpölaitos. Laitoksen poistokaasu on tarkoin suodatettu eikä siitä tule ympäristöön pienhiukkasia tai muita haitallisia päästöjä.

Yhteystiedot:
Carbofex Oy
Lielahdenkatu 10-12
33400 Tampere
info(at)carbofex.fi

Seuraa Carbofexin toimintaa blogista ja Facebook-sivuilta:
https://www.carbofex.fi/blog
https://www.facebook.com/Carbofex